RACK

 

 

 

Początki działalności firmy sięgają roku 1991

Opakowania transportowe standard RACK 19"

Opakowania transportowe typu rack są przeznaczone do ochrony urządzeń umieszczonych w obudowach o znormalizowanej szerokości wynoszącej 19" (482,6 mm) oraz wysokości będących krotnością wymiaru określanego jako Unit [(1U = 1,75"= 44,45 mm) (~45 mm)]. Obudowy rack 19" są przystosowane do montowania ich za pomocą śrub do szyn biegnących wzdłuż bocznych ścian opakowania bądź też do szyn samonośnego stelażu. W opakowaniach transportowych są stosowane dwa podstawowe typy szyn mocujących: szyny aluminiowe i szyny stalowe.

Szyny aluminiowe

umożliwiają montowanie urządzeń na dowolnej długości szyny. Szyny aluminiowe cechują się niewielką wagą przy zachowaniu dużej sztywności i odporności na zniszczenie. Istnieje kilka modeli szyn aluminiowych różniących się konstrukcją i przeznaczeniem.

Szyna aluminiowa z jednym kanałem mocującym przystosowanym do kwadratowych nakrętek z podkładką sprężynującą. Kanał mocujący bezpośrednio przylega do boku skrzyni. Ten model przeznaczony jest do mocowania urządzeń z przodu skrzyni.

Szyna aluminiowa z dwoma kanałami mocującymi ustawionymi względem siebie pod kątem 90 stopni i przystosowanymi do nakrętek sześciokątnych. Kanały mocujące bezpośrednio przylegają do boku skrzyni. Ten model jest przeznaczony do mocowania paneli z tyłu skrzyni. Kanał wewnętrzny można wykorzystać m.in. do zamontowania dodatkowych podpórek stabilizujących położenie urządzeń o dużej wadze - np. bardzo ciężkich wzmacniaczy mocy.

Szyna aluminiowa z jednym kanałem mocującym przystosowanym do nakrętek sześciokątnych. Przesuwaniu się nakrętek wzdłuż kanału mocującego zapobiega specjalna rozporowa uszczelka gumowa. Kanał mocujący jest odsunięty od ściany skrzyni o ok. 10 mm, co pozwala na swobodniejsze instalowanie urządzeń na szynie.

Szyna aluminiowa z dwoma kanałami mocującymi przystosowanymi do nakrętek sześciokątnych. Przesuwaniu się nakrętek zapobiegają specjalne rozporowe uszczelki gumowe. Ten model szyny jest przeznaczony do montowania paneli z tyłu skrzyni. Czołowa szyna mocująca jest odsunięta od ściany skrzyni o ok. 10 mm, co pozwala na swobodniejsze instalowanie paneli. Szyna wewnętrzna umożliwia montowanie podpórek stabilizujących położenie urządzeń o dużej wadze - np. bardzo ciężkich wzmacniaczy mocy.

Szyna aluminiowa w postaci typowego kątownika z wieloma kwadratowymi otworami umożliwiającymi zainstalowanie paneli. Do tego typu szyny są przeznaczone kwadratowe nakrętki mocujące z podkładką sprężynującą. Szyna ta może być montowana zarówno z przodu jak i z tyłu skrzyni.

Szyny stalowe

posiadają rząd kwadratowych otworów umożliwiających zainstalowanie paneli. Przeznaczone są do montowania bardzo ciężkich urządzeń i budowania samodzielnych konstrukcji nośnych. Dostępne są dwa typy tych szyn.

 

Szyna stalowa w postaci kątownika z jednym rzędem kwadratowych otworów mocujących. Do tej szyny przeznaczone są kwadratowe nakrętki mocujące z podkładką sprężynującą.

 

Szyna stalowa z dwoma rzędami kwadratowych otworów mocujących rozmieszczonych względem siebie pod kątem 90 stopni. Jest to szyna przeznaczona do montowania z tyłu skrzyni. Otwory boczne pozwalają na montowanie podpórek stabilizujących położenie urządzeń o dużej wadze.

 

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni paneli czołowych, podczas montowania ich na szynach stosowane są specjalne plastikowe podkładki.

Copyright Paco Cases 2017